KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm kapsamına almayı düşündüğünüz binanızın veya binalarınızın kentsel
sönüşüm kredisi ile kredilendirilmesinin nasıl işleyeceği hakkındaki bilgilendirmedir.
A- Öncelikle mevcut binanızın risk raporu düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu raporun
binanın bağlı bulunduğu belediyeden onaylanması gereklidir. Akabinde içindeki eski binanın
yıktırılıp Kadastro ve Tapu müdürlüğünden yeniden arsaya dönüşmesi sağlanmalıdır. Daha
sonra belediye için gerekli tüm evrakların temini ile yeni imar durumu alınarak projeler
hazırlanıp inşaat ruhsatı alındıktan sonra yüklenici firma ile malikler arasında yapılacak bir
inşaat yaptırma sözleşmesi ile birlikte kredi talep edecek malikler ve yüklenici müteahhit
firmanın yetkilisi ile birlikte anlaşmış olduğunuz banka şubesine giderek kredi talebi
müracaatında bulunulacaktır. Bankaya bu müracaat yüklenici firma ve kredi talep eden
malikler ile müşterek müracaat olarak yapılmaktadır. Bankanın talep edeceği gerekli
evrakların temininden sonra banka sizin adınıza kentsel dönüşüm kredisi adı altında kendi
yetkili genel müdürlüğüne müracatta bulunup bu krediler için uygunluk onayı almaktadır.
Daha sonra aynı banka ilgili bakanlığa bu kentsel dönüşüm kredisini onaylatmaktadır. Bu
süreç ise ilgili bakanlıktan yaklaşık 30 ile 45 gün içerisinde onaylanıp dönmektedir. Uygun
görülen bu kredi sizin adınıza müracaat ettiğiniz bu şubede hesabınıza bloke edilmektedir.

B- Bu kredinin yüklenici müteahhit firmaya ödenmesi ise şöyle olmaktadır.
İnşaatın imalatının ilerlemesine göre yüklenici firma bankaya yaptığı imalatın miktarını
belirten hakediş raporunu sunacak, bankanın gönderdiği ekspertiz elemanı inşaata yaptığı
kontrol doğrultusunda raporunu bankaya sunması ile yapılan imalatın bedeli peyderpey
yüklenici firmanın aynı bankadaki hesabına otomatik olarak aktarılmaktadır. Bina anahtar
teslimi teslim edildiğinde binanın oturma müsaadesi belediyeden alındığında banka
yükleniciye olan ödemelerini tamamlamış olacaktır.

C- Devletin kentsel dönüşüm kredisi olarak desteklediği bu kredinin miktarı bağımsız bölüm
başına tavan rakam 125.000 TLdir. Geri ödemesi ise 60 ay ile 120 ay arasındadır. Bina
malikinin aynı binada veya talebi varsa başka binada kentsel dönüşüm kredisi adı altında 4
adet gayrimenkulüne 125.000'er liralık ayrı ayrı kredi alabilir.